Přehled stránky: 1.Možnost platby kartou

                           2.V ordinaci v Novém Boru nové krevní analyzátory- 

                               biochemický a hematologický

                           3.Čipování v České Lípě

                           4.Nový  ultrazvukový přístroj mindray Z6

1. Možnost platby kartou

2.Nové krevní analyzátory v ordinaci v Novém Boru.

    Do ordinace v Novém Boru jsem pořídil krevní anlyzátory,které nám 
    umožní komplexní laboratorní diagnostiku přímo  na pracovišti. Analyzátory 
    nám zrychlí a zpřesní diagnostiku do několika minut. Pokud je mi 
    známo ,tuto službu  neposkytuje doposud v Novém Boru žádné
    veterinární pracoviště.Podrobnosti viz.podsložka.

3.Čipování v České Lípě

Upozornění ! Každý čip si musí majitel ještě zaregistrovat sám do národního registru
 / zdarma na   www.backhome.cz  / 

Od 1.1.2012  platí vyhláška MÚ Česká Lípa o povinném čipování psů.

Naše ordinace provádí čipování  psů s vydáním  regisračního listu,který je nutné odevzadat na finanční odbor MÚ Česká Lípa .

Cena čipování byla  po domluvě  veterinárních lékařů z České Lípy  se zástupci  MÚ Česká Lípa stanovena na 500,-Kč.

Čipování provádíme bez objednávání během našich ordinačních hodin.

Jedná se o jednoduchý zákrok ,prováděný injekční aplikací čipu do podkoží levé strany krku.

Na požádání k čipu vystavujeme i mezinárodní cestovní pas,který je nutný k cestování do zahraničí.

4.Mindray Z6